Zemní izolace

Podzemní části staveb jsou kromě statických vlivů obvykle namáhány vodou, korozními vlivy ( agresivní voda a zemina, popř. v zemině kolem objektu obsažené chemické látky z lidské činnosti ) a radonem z podloží objektu. 

Základním podkladem pro návrh a provádění hydroizolací spodní stavby je průzkum prostředí, do kterého má být stavba umístěna, rozbor klimatických podmínek v místě stavby, tvar stavby, osazení stavby do terénu, výskyt hladiny spodní vody atd. Úkolem hydroizolací spodní stavby je zabránit pronikání podpovrchové vody do konstrukcí a dalších prostor podzemních částí budov. K tomu účelu se nejčastěji používají povlakové izolace, vytvářené převážně na bázi asfaltů či plastů, chránící stavební dílo z vnější strany. Správně navržené a kvalitně provedené izolace jsou pro vodu nepropustné, resp. vodotěsné.