Our Services

Hydroinsulation and its use
Hydroinsulation foil

Na stavby s plochou nebo mírně šikmou střechou se nejlépe hodí pro izolaci střechy jednovrstvé fóliové střešní systémy, které po svém svaření vytváří kompaktní nepropustný hydroizolační povlak střechy. 

Modified asphalt strips
Lepenka

Asfaltové pásy jsou jedny z nejstarších technologií, které v minulých letech prošly řadou změn, jak v oblasti složení, tak i jejich využití. V současné době se používají tři základní druhy asfaltových vodotěsných izolací: oxidované asfalty, asfalty modifikované APP a asfalty modifikované SBS. 

Ground insulation
Ground insulation

Podzemní části staveb jsou kromě statických vlivů obvykle namáhány vodou, korozními vlivy ( agresivní voda a zemina, popř. v zemině kolem objektu obsažené chemické látky z lidské činnosti ) a radonem z podloží objektu.